Hernan Garcia Fuck The System 9a Santa Linya

Hernan Garcia

A l’entrevista d’avui us presentem un gran escalador, Hernan Garcia de 33 anys afincat a Catalunya des de fa 3 anys i provienent de Mexic.

Ens agraden especialment les històries que sorgeixen de persones dedicases a l’escalada y que amb molt d’esforç, sacrifici i motivació aconsegueixen cumplir els seus somnis. En aquest cas encadenar Fuck the Sysytem 9a a Santa Linya. Diem això perquè es tracta de persones que no es dediquen professionalment a l’escalada, treballen la seva jornada i desprès dediquen el temps restant a escalar. Un altre cas recent i similar sería el de Mar Alvarez entre molts altres… Estem acostumats a grans escaladors que surten a les portades de les revistes cada setmana amb encadenaments brutals com Ramon Julian, Edu Marín, Dani Andrada, Chirs Sharma, Adam Ondra, Alex Megos Jackob Schubert i una llista interminable… Però aquests encadenaments mereixen una atenció especial!  El seu primer 9a! Per aquest motiu li hem dedicat una entrevista per conèixer millor aquest gran escalador.

En la entrevista de hoy os presentamos un gran escalador, Hernan Garcia de 33 años afincado en Catalunya desde hace 3 años y proveniente de México.

Nos gustan especialmente estas histórias que surgen de personas dedicadas a la escalada y que con mucho esfuerzo, sacrificio y motivación logran cumplir sus sueños. En este caso encadenar Fuck the System 9a en Santa Linya! Decimos esto porqué se trata de personas que no se dedican profesionalmente a la escalada, trabajan su jornada laboral y después dedican el tiempo restante a escalar. Otro caso reciente y similar sería el de Mar Alvarez entre muchos otros… Estamos acostumbrados a grandes escaladores que salen en las portadas cada semana con encadenes brutales como Ramon Julian, Edu Marín, Dani Andrada, Chirs Sharma, Adam Ondra, Alex Megos Jackob Schubert  y una lista interminable… Pero estos encadenes merecen una atención especial! Su primer 9a! Por eso le hemos dedicado una entrevista para conocer mejor a este gran escalador.

Today we’re going to interview Hernan Garcia, 33 years old climber from Mexico living in Catalunya. We appreciate this stories from climbers that realize his dreams because every week we know about famous pro climbers as Ramon Julian, Edu Marín, Dani Andrada, Chirs Sharma, Adam Ondra, Alex Megos Jackob Schubert and many others that send the hardest routes in the world… But there are other unknown climbers that work hard to dedicate his time with passion and sacrifice to climbing. Hernan did his first 9a yesterday, and we want to dedicate an interview to this magnificient climber!

hening wang

Hernan en Fuck the System 9a. Photo: Hening Wang

Bon dia Hernan,

Primer de tot felicitar-te per l’encadene de Fuck the System 9a! Ens agradaría fer-te unes preguntes per conèixer millor la teva trajectòria.

Buenos días Hernan,

Primero felicitarte por tu encadene de Fuck de System 9a! Nos gustaría hacerte unas preguntas para conocer un poco tu trayectoria.

 • D’on ets? De donde eres? Where are you from?

Hola sóc de Mèxic. Hola soy de México. Hello, i’m from Mexico.

 • Edat? Edad? Age?

33 anys. 33 años cumplidos. 33 years old.

 • Anys escalant? Años escalando? How long you’ve been climbing?

Aquest any seràn 12 anys des de que vaig començar a escalar. Este año serán 12 años desde que comencé a escalar. 12 years since I started climbing.

 • Quan i on vas començar a escalar? Como y dónde empezaste a escalar? When and where did you started climbing?

Vaig començar a escalar a la ciutat de Mèxic, en una zona local que curiosament estaba dins de la ciutat i que actualment està prohibida l’escalada. Comencé a escalar en la ciudad de México en una zona local que curiosamente estaba dentro de la ciudad y que ahora ya esta prohibida. I started climbing in a local area in Mexico located in the middle of the city. Actually it’s not allowed to climb there.

 • Portes molt temps a Catalunya? Perquè vas decidir venir a viure aquí ? Llevas mucho tiempo por Catalunya? Porque decidiste venir aquí a vivir? How long since you arrive to Catalunya? Why did you decide to come here?

3 anys des de que vaig arrivar de Mèxic, vaig decidir venir amb la que és actualemt la meva dona ja que és Catalana i volía tornar a la seva terra desprès d’estar molt temps per Mèxic per estudis i feina. Ho vem estar parlant i al final vem decidir venir a aquesta terra bonica, i es clar…per la meva ment va passar tot el que es relacionava amb l’escalada i això va ajudar molt a decidrme i canviar de pais.

3 años desde que llegué de México, decidí venir con la que ahora es mi esposa porque ella es catalana y quería volver a su tierra después de haber estado mucho tiempo en México por sus estudios y su trabajo. Lo platicamos y al final decidimos venir a esta bonita tierra, claro que por mi mente pasó todo lo relacionado con la escalada y eso ayudo mucho para decidirme a cambiar de país.

3 years since I arrived from Mexico. I decided to come to Catalunya because my wife is from Catalunya and after a long time living in Mexico for studies and work, she wanted to return. In my mind climbing was a thing that helped me to decide to come here too…

 

 • Treballes com a routesetter i entrenador al rocòdrom La panxa del Bou, quan fa que et dediques professionalment a l’escalada? Trabajas como routesetter y entrenador en la PXB en Sabadell, cuanto hace que te dedicas profesionalmente a la escalada? You work as trainer & routesetter in a climbing gym, how long yo’ve been working in climbing ?

Professionament crec que no m’he dedicat mai a l’escalada ja que he tingut que currar de dilluns a divendres com quasibé tots els que escalem, es a dir, la meva prioritat ha sigut sempre cubrir els gastos de la casa i desprès escalar. Tinc la sort de treballar en un gimnàs com la Panxa del Bou on puc fer el que m’agrada i poder cubrir els meus gastos. Profesionalmente creo que nunca me he dedicado ya que siempre he tenido que currar de lunes a viernes como casi todos los que escalamos, es decir mi prioridad siempre ha sido cubrir los gastos de casa y después pensar en escalar. Tengo la suerte de trabajar en un lugar como la PXB donde puedo hacer lo que me gusta y poder cubrir mis gastos.I think I never been a professional climber because I had to work from monday to friday as many climbers, my priority is to cover the costs of real life, then the rest of the time is for climbing. Now I feel lucky to work in a climbing gym as la Panxa del Bou.

 • Segueixes algún entrenament planificat? Sigues algún tipo de entreno planificado?Te planifica alguien? Do you plan your training?

Entreno depent del projecte que tinc en ment, però de manera molt básica. Faig una mica de bloc, campus i suspensions, també faig exercicis de core, estiraments que cada vegada intento fer-ne més, i alguna vegada em planifico, però personalment on em matxaco és a la roca, és on m’agrada sentir que ho dono tot. Entreno dependiendo del proyecto en mente, pero mi entreno es muy básico, hago un poco de bloque, un poco de campus y lo de siempre suspensiones, ejercicios de core, estiramientos que ahora trato de hacerlos cada vez mas, a veces me planifico pero personalmente donde realmente me machaco es en la roca, es donde me gusta sentir que doy todo. My trainig is so basic, I do some boulder, campus and suspensions, also I do some core exorcices and streches, but where I like to push hard is on the rock.

 • Sponsors?

No en tinc. No tengo sponsors. No sponsors.

 • Explican’s una mica sobre la via…seccions que t’han costat…tipus de via…Cuéntanos un poco sobre la vía…secciones que te han costado…tipo de vía…etc… Tell us a little bit about the route…

És una via que entra per Digital System 8c, i desprès de fer el pas dur del 8c arriva a un empotrament de genoll, desprès tira cap a l’esquerra i de seguida arrives a la secció més dura de la via, passat aquesta secció hi ha un repós incòmode i per últim la part de dalt que té un pas llarg per arrivar a la cadena. El que més em va costar obviament, va ser superar el pas dur del 9a, per mi era molt incòmode al principi, encara que el pas del 8c també és bastant xungo i repetirlo en cada intent és molt esgotador psicològicament, per això crec que no es repetiex molt el 8c…i menys el 9a. Es una vía que entra por la Digital System 8c, y después de hacer el paso duro del 8c se llega a un empotre de rodilla luego se va hacia la izquierda y en seguida viene la sección mas dura de la vía, después hay un reposo incómodo y por último afrontar la parte de arriba que tiene un paso largo para llegar a la cadena. Lo que más me costó obviamente fue superar el paso duro del 9a, para mi era muy incómodo al principio aunque también el paso del 8c es bastante jodido y repetirlo cada intento es muy cansado para la mente creo que por eso no se repite mucho el 8c y menos el 9a. The route starts in Digital System 8c, after you have done the crux of the 8c, there is a knee rest..then go left and arrives to the harder part of the route. After the second crux, a bad rest and a long move before clipping the chains. The harder part obviously is the 9a crux, but the lower crux is also so hard and it’s mentally exhausting to repeat that crux every time…This is why I think the route don’t have many repeats.

 • Com et vas sentir al xapar la cadena de Fuck the System? Como te sentiste al chapar la cadena de Fuck the System? How did you feel when you clipped the chains of Fuck the System?

En un primer instant eufòric com qualsevol escalador que assoleix el seu màxim grau, i desprès molt relaxat. En un principio eufórico como todos cuando hacemos nuestro grado máximo, después muy muy relajado. Very excited as any climber that redpoint his max grade and then so relaxed.

hernan edu marin

Edu Marin va ssegurar a Hernan en el pegue d’encadene.

 • Has celebrat l’encadenament de manera especial? Has celebrado este encadene de manera especial? Did you celebrate it ?

Ahir ho vaig celebrar amb la meva dona al arribar a Santa Linya i amb la familia, es clar. Avui al gimnàs on treballo, m’ha felicitat tothom i en un grup d’entreno m’han portat un pastís amb el número 9! ha sigut un detall molt maco. Ayer lo celebre con mi esposa al llegar de Santa Linya y con la familia claro. fue un dia muy especial para mi. El día de hoy todos en la PxB me han felicitado y en un grupo de entreno me han traído un pastel con la espelma del 9 ha sido un bonito detalle. Yesterday I celebrated with my wife in Santa Linya and family of course. Today when I arrived to the climbing gym they gave me a cake with a number 9! It was so nice.

Hernan pxb

 • Estil d’escalada preferit, sector, roca? Estilo favorito de escalada, sector, roca… Favourite climbing style, rock?

M’agraden tot tipas de vies, no crec que tingui un estil preferir en especial, m’agraden llarques, on tinguis que lluitar amb el cansament i a més resoldre un bloc difícil.Me gustan todo tipo de vías no creo que tenga alguno en especial, me gustan largas donde tengas que luchar contra el cansancio además de resolver un bloque difícil. I like all the routes, especially when are long where you have to fight with the pump and also with a hard boulder section.

 • Quines vies de máxima dificultat habites fet anteriorment? Que vias habías encadenado de máxima dificultad anteriormente? Hard routes sended before this?

Nomès tinc encadenat un 8c+ a Mèxic i alguns 8c’s. Solo tengo encadenado un 8c+ en México y algunos 8c´s. I’ve only sended a 8c+ in Mexico and some 8c’s.

 • Prefereixes Bloc o corda? Prefieres Bloque o cuerda? Porqué? Do you prefer Rope or Boulder?

M’agraden les dues modalitats, encara que ultimament quasibé no faig bloc, ja que aquí a Catalunya hi ha tantees vies bones que és dificil no probar-les. Me gustan ambas modalidades aunque últimamente casi no hago bloque pero no es porque no me guste solo que aquí en catalunya las vías son tan buenas que es difícil dejar de probarlas. I like both, but recently I’m focussed on routes, because in Catalunya there are many good lines to try.

Vols dedicar aquest encadenament a algún especial? Quieres dedicar el encadene a alguien en especial? Want to dedicate to anyone?

Si algú es mereix la dedicatòria sens dubtes és la meva dona, per agunatar estoicament la meva passió per escalar.Si alguien se merece la dedicatoria sin lugar a dudas es mi esposa por aguantar estoicamente a éste pesado y su pasión por escalar. Of course, to my wife for supporting my passion for climbing.

Algún projecte en ment? Algún otro proyecto en mente? Any other project in mind?

Sempre. Lo dolent d’encadenar és saber que ara toca una altra, i potser més difícil. De moment no em decideixo per cap, però crec que Santa Linya pot donar-me més alegries. Siempre. Lo malo de encadenar es saber que ahora viene otra más y quizá mas difícil. De momento no me decido por ninguna aunque creo que Santa Linya puede darme mas alegrías. Always. The hard part of sending a route is that you know that another project is coming…and maybe it’s harder. For the moment I don’t decide for any route but I think that Santa Linya could be the place.

Moltes gràcies Hernan, que encadenis moltes més!

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s