9a ONSIGHT!!! Alex Megos, Estado Crítico. Siurana

megosEl primer 9a a vista de la història ha arribat i, sorprenentment, no l’ha signat Adam Ondra. El seu autor ha estat Alex Megos, un jove alemany que porta un temps tibant fort. Als seus 19 anys, Megos encadenava ahir diumenge 25 de març Estado crítico 9a a Siurana.

Segons explica Toni Arbonés, responsable del càmping de Siurana on està allotjat Alex Megos en una tenda d’acampada, l’alemany pretenia intentar la Rambla i aconseguir així el primer 9a + de la seva carrera. No obstant això, quan va arribar a peu de via, es va trobar moltes cintes i no va entendre per on anava la via, així que va canviar d’objectiu per enfrontar-se a Estado crítico.

“No sabia ni per on anaven les vies”, assegura Arbonés, que coneixia Alex Megos d’un parell de visites anteriors. “Li vaig preguntar si li havia costat molt l’últim pas, perquè té un taló una mica rebuscat, però no sabia ni com s’ho havia fet”, afegeix.

Estado crítico és la via de novè grau més popular de Siurana. Per la seva cadena han passat innumberables escaladors de primer nivell mundial des que Ramon Julián li pintés el punt vermell per primera vegada fa exactament nou anys, el març de 2004, amb repetició de Nico Favresse unes setmanes més tard.

La via havia estat equipada per Dani Andrada, que la encadenaria a finals de 2005. I les opinions sobre la seva grau no són unànimes. Precisament el mateix Andrada comentava en aquell moment que li semblava “potser 8c + o 8c + / 9a”, alguna cosa en el que també coincidia Favresse. Altres veus indiscutibles que dubtaven de la proposta de 9a efectuada per Ramonet eren les de Patxi Usobiaga i, precisament, Adam Ondra, qui la encadenaven el 2007 (el txec en tres intents). D’altra banda, altres repetidors com Edu Marín, Magnus Midtboe o Enzo Oddo confirmaven de 9a sense qüestionar.

El debat sobre la cotació patiria una transformació el 2010. Adam Ondra rectificava llavors la seva opinió anterior quan parlava sobre l’encadenament de Golpe de Estado 9b, una via que afegeix una entrada més directa a Estado crítico i que va ser el primer 9b del txec. En aquell moment, el trencament d’una presa va portar a modificar la seva apreciació de la dificultat, que seria d’un 9a confirmat per Estado crítico.alex megos

The first 9a of history has arrived and, surprisingly, not from Adam Ondra. Its author has been Megos Alex, a young German who takes time climbing strong.  With only 19 years old, Alex Megos redpoint Estado Critico 9a onsight in Siurana. According to Toni Arbonés, Siurana camping manager where Alex Megos is hosted, the German wanted to try  La Rambla 9a + and do the first 9a+ of his career. But, when he arrived , he found many quickdraws and did not understand where was the line, so I changed the target totry Estado Critico.Toni Arbonés asked him “if he had troubles on the last move, because it has a tricky heel, but he didn’t know how he did the move,” he adds.

Estado Crítico is the most popular 9a in Siurana. For its chains has passed innumberables world class climbers since Ramon Julian redpoint it first time exactly nine years ago, in March 2004, and Nico Favresse repeat a few weeks later.The route was bolted by Dani Andrada, that redpoint it in 2005. There are different opinions about their grade. Andrada  commented that it could be 8c + or 8c + / 9a”, something that also coincided Favresse. Other climbers that questioned the 9a proposal made ​​by Ramonet were Patxi Usobiaga and Adam Ondra redpoint it in 2007 (the Czech in three attempts). Furthermore, other repeaters as Edu Marin, Magnus Midtboe or Enzo Oddo confirmed the 9A without question.The debate about the  grade suffer a transformation in 2010. Adam Ondra was trying to redpoint Golpe de Estado 9b , a direct start to Estado Critico when a broken hold made Adam change his opinion and confirm it as a real 9a.

Font: Desvnivel
Photos: Dario Rodriguez

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s