Entrevista/Interview: Adam Ondra Grades&FuturePlans + Video Cromosomos 9b+


Desprès dels encadenaments de Adam Ondra a Espanya, on va fer la primera ascenció de “La dura, dura” 9b+, repetir “Fight or Flight” 9b, “Power Inverter” 9a+, i “Palastine” 9a (molt aprop de fer-la a vista), va encadenar també a vista varies vies de 8b+ a 8c, he pensat que era un bon moment per fer-li algunes preguntes.

After Adam Ondra’s recent success in Spain, where he made the first ascent of La dura, dura, 9b+, repeated Fight or flight, 9b, Power inverter, 9a+, and Palastine, 9a, (which he came very close to onsighting), and onsighted a few routes in the ~8b+ to ~8c range, I decided it was once again time to ask him some questions.

Sents que has establert de nou un altre nivell?

Una cosa és egura, no m’he sentit mai tant fort. No penso que Fight or Flight sigui una via fàcil, ja que la vaig probar l’any passat un parell de vegades i la vaig trobar dura, però ara l’he fet ràpid i relativament fàcil. Vaig tenir unes sensacions perfectes, mentiria si no ho admitis.

Do you now feel that you have once again established yourself at a new level?
One thing is sure. I have never felt that strong. I don’t think that ‘Fight or Flight’ is an easy route, because I tried it last year a couple of times and it felt hard, yet now I did it quickly with relative ease. It is a perfect feeling, I would lie if I didn’t admit it.

Close this photo duradura
Adam Ondra on La Dura Dura, 9b+, Oliana
UKC News, 08 Feb 2013
© Vojtech Vrzba

És el 9b un grau prou definit que pots dir on comença i on acaba?

De la mateixa manera que no puc definir on comença i on acaba un 9a, tampoc un 9b. Ha passat molt temps entre les ascencions de Golpe de Estado i Fight or Flight per exemple, que no puc comparar-les. Un 9b fàcil seria Chilam Balam i un de dur podria ser Planta de Shiva (les dues a Villanueva del Rosario, Espanya). Però la diferència no és tant significant per això les dues són 9b. Pel contrari, The Chane i La Dura Dura, em van semblar molt diferents als altres 9b que habia fet.

Is 9b now defined as a grade in the sense that you can tell where it begins and ends?
Neither can I define perfectly at 9a range, nor can I do it perfectly at 9b range.
There is a too long time span in between the ascents of ‘Golpe de Estado’ and ‘Fight or Flight’ for example, in order to compare these two different routes. But there are definitely low- or high-end 9b’s. The low end would be ‘Chilam Balam’, the higher end would be ‘Planta de Shiva’ (both in Villanueva del Rosario, Spain). But the difference didn’t feel that significant, so I stayed with the 9b. But ‘Change’ and especially ‘La Dura dura’ felt way too different to the other 9b’s I have done.

Si haguessis de dir on es troben Change i La dura dura dins del grau de 9b+, on les situaries?

És dificil de dir ara mateix. Crec que les dues són 9b+, la referència ja està marcada. Però depen en els següents 9b+ i del procès cap al 9c, cosa quedeterminarà si són 9b+ fàcils o durs… Tot depèn de com evolucionin els salts de dificultat entre graus. Però jo preferiría conservar aquests salts de dificultat ben durs, ja que a mesura que l’escalada es torna més dificil, també és més específica i menys objectiva en el grau.

If you were to guess, where in the 9b+ grade do you think ‘Change’ and ‘La dura dura’ place?
Hard to say right now. I do think that both deserve 9b+. The bench mark has been set. But it depends on the following 9b+’s and on the process towards 9c, whether these two route will end up in the low- or high-end category. It depends how big gaps in between the grades will evolve. But I would prefer to keep the gaps rather big. Because as the climbing gets harder, it gets even more specific and less objective to grade.

Com que estem parlant de graus, has estat perseguint el 9a a vista i has estat molt a prop vàries vegades. Estàs en busca d’alguna via que puguis fer a vista?

Si, el nombre de vies que puc fer a vista s’està reduïnt. Encara hi han alguns 9a’s que no he probat però la majoría no són les millors per probar a vista, ja que tenen trucs o són dificils de llegir.Alguns creuen que he arruinat la possibilitat d’encadenar 9a+ a vista per veure videos fa molts ays, quan no pensava en encadenar 9a+ a vista…

As we’re talking grades, you’ve been chasing the first 9a onsight and been really close several times. Are you running out of routes to try to onsight?
Yes, the number of routes possible to onsight is decreasing. There are still a few 9a’s around I still haven’t tried, but most of them don’t seem like a perfect route to onsight, as they might be tricky etc.
For some of them, I ruined my onsight attempt by watching videos many years ago, when I didn’t really think about onsighting 9a+…

Change
Adam Ondra fighting through the upper crux of Change, 9b+, Hanshelleren, Flatanger, Norway
Björn Pohl – UKC, Oct 2012
© Petr Pavlicek

Una pregunta que es fa molta gent, com és possible saber el grau d’una via quan estas escalat a vista. Vull dir, és practicament impossible escalar una via a vista de manera perfecta sense errors, cosa que la fa més dura que una via ensajada. Un 9a a vista, ha der ser molt més dur que un assajat.

Bé, depen de la via, ja que mai la podré escalar amb una eficiència perfecte, però la puc escalar  amb la seqüència correcte, amb la  sort,l’experiència i habilitats nescessàries. De totes maneres és la eficiència el que fa l’escalada a vista més dura. Tens que escalar més lent, no saps on pots fer un dinàmic o anar estàtic ja que no saps com seràn les següents preses. Tinc que fer moltes pauses per pensar el que vindrà. És sempre mig segón, però multiplicat per 20, es perd molta energia. La única forma d’encadenar un 9a a vista és augmentar el teu nivell, fer 9a’s fàcilment. Crec que amb l’experiència és possible reduïr la diferència entre un redpoint i un a vista.

A question I know many is asking is how it is possible to know the right grade when you are onsighting. I mean, it must be impossible to climb the exact right sequence when you’re climbing onsight, meaning “9a onsight” must feel very much harder than “9a redpoint”.
Well, it depends on the route, as I can never climb the route with the exact efficiency, but I can climb the route with the right sequence, with a great portion of luck and climbing skills and experience.
Nevertheless, it is still the efficiency that makes the onsight much harder. You have to climb slower, you don’t know whether it is possible to dyno or go static as you don’t know how the next hold looks. There are many little breaks I take to think about what is coming up. It is always just half a second, but half a second multiplied by twenty, that takes a lot of energy. The only way to be able to onsight 9a is to increase your level, make an 9a redpoint easy and having the level to climb 9a with some energy and effort extra. Some make a much harder effort compared to redpoint, I think the whole-life experience made it possible to cut down the difference between redpoint and onsight to a minimum.

Sé que no t’agrada parlar dels teus plans, però en quina direcció aniràs aquest any (redpoint, a vista, blouder, trad, vies llargues, compes)?

Em centraré totalment en l’escalada esportiva, cap competició ni vies llargues. Boulder només com una eina per entrenar. Dos destinacions, Espanya i Noruega. Aquests dos indrets tenen suficient potencial per mantenir-me ocupat a mi i a les eneracions que venen…i simplement m’encanta estar allà.

I know that you don’t like to talk too much about what you plan to do exactly, but in which direction are you going this year (redpoint, onsight, bouldering, trad, multi-pitch, competition)?
Full focus on sport-climbing, no comps nor multi-pitches.
Bouldering only as a training tool.
Two destinations – Spain and Norway. These two countries have enough potential to keep me busy many generations to come… And I just LOVE it there.

Dius que tornaràs a Noruega. Tens algun projecte en contret en ment? Estàs preparat mentlment per involucrar-te en un altre projecte a llarg plaç com Change o Dura dura?

La via que m’impressioni i es creui amb mi, aniré a per ella, no m’importa el temps que em porti encadenar-la. Si no és aquest any, estarà preparada pel futur. Ja tinc alguns projctes a Andalucia, (Somos Cromosomos 9b+).

A Noruega ja hi tinc un projecte de 9b i moltes altres linies per equipar. Hi ha una que vaig veure quan vaig entrar a la cova per primera vegada, el que s’ha de veure si és possible o no. L’any passat vaig veure que no era poosible, aquest any l’equiparé encara que sigui una bogeria.

You say you’re going back to Norway. Do you already have any specific projects in mind? Are you mentally ready to once again get involved in a long term project like ‘Change’ and ‘LDD’?

Whatever crosses my way and I will be impressed, I will go for it, no matter how long term project it will be. If it won’t go down this year, it will be prepared for the future.
I already have some project in Andalucia, Spain (‘Somos Cromosomos’, see Desnivel).

Regarding Flatanger, there is an insanely good project I would like to take down, for sure 9b, but so many good lines to bolt left.
There is one that I saw right when we entered the cave for the first time. The question is whether it is possible or not. Last year I reckoned it was not, this year I think I will check it out and bolt it, no matter how crazy it looks.

Thanks Adam, it certainly sounds like we have an interesting future ahead of us!

Interview by Björn Pohl – UKC 26/Feb/2013

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s